środa, 15 czerwca 2016

piątek, 10 czerwca 2016

środa, 8 czerwca 2016

PROPOZYCJA TEKSTU MODLITWY NA SOBOTĘ

PROPOZYCJA TEKSTU MODLITWY NA SOBOTĘ
Proponujemy poniższy tekst do modlitwy na sobotę, jeśli ktoś ma jakieś propozycje jeszcze, to bardzo proszę.
Panie Boże nasz Ojcze....
Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba. Stwórco, Królu i Władco całej ziemi i nieba oraz wszystkiego co w nich istnieje. Boże Izraela! Ciebie tylko wysławiamy, Ciebie wyznajemy i Tobie tylko oddajemy cześć. Ty jesteś doskonały, sprawiedliwy i miłosierny, a prawo Twoje na wieki zamieszka na ziemi. Wychwalamy dzieła Twoje Panie gdyż nie ma potężniejszego od Ciebie.
Skieruj prosimy swoją twarz ku nam którzy stajemy umartwieni przed Tobą i prosimy Cię abyś wejrzał na nas i zmiłował się nad Twym ludem który błąka się po całej ziemi. Świadczymy dziś przed całą ziemią i niebem żeś Ty jedynym Bogiem i nie ma innego oprócz Ciebie.
Ciebie przyzywamy byś nad nami panował i zabrał od nas ludzkich królów i książęta i abyś nie dał nam popaść pod rządy Twoich przeciwników. Prosimy Cię, abyś odwrócił od nas przekleństwo przymierza, które z nami zawarłeś i abyś pomógł nam wrócić do Ciebie i do Twego prawa. Prosimy Cię Panie: odnów w nas nasze serca abyśmy poznali ścieżki Twoje Panie i abyśmy mogli bardziej gorliwie świadczyć o Tobie jedynym Bogu przed Twoim ludem i wszystkimi narodami. Odnów Panie swoje przymierze i błogosław nam na ziemi, abyśmy mogli żyć i wysławiać Twoje imię aż po wszystkie wieki.
Uczyń Panie wszystko zgodnie z Twoją wolą, a nie naszą i daj nam to co dla nas przeznaczyłeś, Bo Twoje jest tylko królestwo, potęga, moc i chwała, od wieków przez wieki i po wszystkie wieki wieków. Niech się stanie i niech tak będzie.
Na koniec odmawiamy jeszcze "Ojcze nasz"

piątek, 3 czerwca 2016

POST I WSPÓLNA MODLITWA

POST I WSPÓLNA MODLITWA

Od jutra (04-06-2016) od naszego obudzenia się pościmy i zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do naszego dzieła.
Głównymi założeniami postu jest ograniczenie spożywanych posiłków, lub tez zmiana jakości jedzonego pokarmu (niektórzy np rezygnują z mięsa), jeśli ktoś założył sobie bardzo restrykcyjny post, proszę mieć na uwadze własne zdrowie, gdyż nie chcielibyśmy być posądzeni o ...
to, że za naszą namową ktoś popadł w kłopoty zdrowotne!
Najważniejsze w czasie naszego postu, to absolutna powściągliwość w okazywaniu gniewu i agresji!!! To jest post duchowy pomagający w okiełznaniu naszych emocji.
Proponujemy również pewien rodzaj oczyszczenia się przed sobotnią wspólną modlitwą, które miałoby polegać na rezygnacji z chociażby jednego swojego najbardziej doskwierającego nam przyzwyczajenia, które wiemy, że nie jest dobre.
Znając wydarzenia biblijne możemy założyć, że w tym czasie powinniśmy się powstrzymać od alkoholu, nałogów niszczących ciało i umysł, oraz zachować wstrzemięźliwość seksualną do czasu aż nie przedstawimy wspólnie naszej prośby Bogu.
Po sobotniej modlitwie nasz post zostaje zakończony, chyba że ktoś ślubował Bogu inaczej, wtedy wypełnia swoje dzieło zgodnie z obietnicą daną Bogu.
W czasie postu modlimy się zwyczajnie modlitwą pańską dołączając prośbę o pomoc w wypełnieniu swoich ślubów postu.
Na przyszłą sobotę tekst modlitwy opracujemy.
MODLIMY SIĘ W INTENCJI ODWRÓCENIA PRZEKLEŃSTWA NAD NAMI ZWIĄZANEGO ZE ZŁAMANIEM PRZYMIERZA ORAZ O ODNOWIENIE PRZYMIERZA MIĘDZY BOGIEM A JEGO LUDEM CZYLI NAMI. JAK RÓWNIEŻ OFICJALNIE UZNAJEMY BOGA ABRAHAMA IZAAKA I JAKUBA NASZYM BOGIEM.
I taka uwaga na koniec. Nie jesteśmy kościołem katolickim ani innym zborem doktrynalnym, ani tez nikt z nas (przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo) nie otrzymał objawienia od samego Boga o tym jak mamy postępować i jakie obrzędy spełniać, więc jeśli ktoś ma jakieś inne pomysły i uwagi to chętnie się wysłuchamy
To nie jest zwykła modlitwa, ale jest to pewien rodzaj tygodniowej ofiary z naszej strony, aby pokazać Panu na miarę naszych możliwości, jak bardzo nam zależy na wznowieniu przymierza zawartego z Bogiem przez naszych Ojców.
Niech nam błogosławi Pan i jeśli miła est mu nasza ofiara i zgodna z jego wolą niech wejrzy na nasze dzieło i na nasze prośby. 

                                                                  http://arkabushiego.blox.pl/2016/06/Modlitwa-o-odnowienie-przymierza-Boga-ze-swoim.html