środa, 29 maja 2019

Co do modlitwy 11.06 br

Myśle, iż swietną modlitwę dał nam na te czasy Baruch

Ks. Barucha 3.1


"31 Panie wszechwładny, Boże Izraela, dusza w ucisku i duch zgnębiony woła do Ciebie. 2 Wysłuchaj, Panie, zmiłuj się, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Tobą. 3 Ty trwasz na wieki, a my nic nie znaczymy. 4 Panie wszechwładny, Boże Izraela, wysłuchaj modlitwy umarłych1 Izraela i synów tych, którzy grzeszyli wobec Ciebie, którzy nie słuchali głosu Pana, Boga swego. Stąd przylgnęły do nas te nieszczęścia. 5 Nie pamiętaj o grzechach przodków naszych, lecz pomnij obecnie na ramię Twe i imię Twoje. 6 Tak, boś Ty Pan i Bóg nasz, przeto chwalić Cię będziemy, Panie! 7 Dlatego bowiem dałeś bojaźń Twą sercom naszym, abyśmy wzywali imienia Twego i żebyśmy Cię chwalili na wygnaniu naszym, ponieważ odwracamy od serc naszych wszelką niegodziwość przodków, którzy grzeszyli przed Tobą. 8 Oto my dzisiaj na wygnaniu, gdzie rozproszyłeś nas na pośmiewisko, przekleństwo i za karę za wszystkie niegodziwości przodków, którzy odstąpili od Pana, Boga naszego. "

poniedziałek, 6 maja 2019

CZWARTA ROCZNICA ARCY-WAŻNEJ MODLITWY DO BOGA OJCA
Modlitwa odbedzie się 11.06 o 20.00

Izajasza 10.20


"(20) I stanie się w owym dniu: Reszta Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą opierać się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu, Świętym Izraelskim.

(21) Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza.

(22) Bo, choćby twój lud, Izraelu, był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości.

(23) Gdyż, jak jest postanowione, Wszechmocny, Pan Zastępów dokona zagłady na całej ziemi."


_____________________________

4  lata tamu mała garstka ludzi z Tego Forum jak i Forum na Facebook  zaniosła do Boga Izraela Modlitwę, która była Uznaniem Go Jedynym Bogiem ,
Która była Przeproszeniem za grzechy Ojców , która była błaganiem o Interwencje...
( pamiętam że po pierwszej modlitwie spadł deszcz w różnych miejscach Polski...niespodziewanie)

od tej pory Sami widzicie... Trump na tronie Wielkiego Babilonu. Ambasada USA w Jerozolimie, zgrzyty miedzy mocarstwami ( Chiny, USA , Rosja), coraz wieksza " plaga"
Chaldejczyków w Europie jest też jeden Wielki Plus- Prawda jest głoszona coraz szerzej...

Ewidentnie widać iż Czasy, w których żyjemy to preludium " Czasów Końca"

Prośmy Boga Izraela o wybaczenie...
Prośmy o łaskę na te trudne czasy...
Prośmy o Pustynie...i abyśmy się tam znaleźli, i nasi bliscy i wszyscy ludzie dobrego serca.

sobota, 20 kwietnia 2019


Moi drodzy Bracia i Siostry, Siostry i Bracia wszyscy widzimy co dzieje sie teraz na świecie...co za mroczna i nie urokliwa persona może sie pojawic... 
Chcialam prosić Boga o ochronę zarowno Nas jak i naszych rodzin
Modlitwa odbędzie sie 24.04 o 20.00

"
(1) Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego,
(2) Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam.
(3) Bo On wybawi cię z sidła ptasznika I od zgubnej zarazy.
(4) Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem.
(5) Nie ulękniesz się strachu nocnego Ani strzały lecącej za dnia,
(6) Ani zarazy, która grasuje w ciemności, Ani moru, który poraża w południe.
(7) Chociaż padnie u boku twego tysiąc, A dziesięć tysięcy po prawicy twojej, Ciebie to jednak nie dotknie.
(8) Owszem, na własne oczy ujrzysz I będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych.
(9) Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją,
(10) Nie dosięgnie cię nic złego I plaga nie zbliży się do namiotu twego,
(11) Albowiem aniołom swoim polecił, Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
(12) Na rękach nosić cię będą, Byś nie uraził o kamień nogi swojej.
(13) Będziesz stąpał po lwie i po żmii, Lwiątko i potwora rozdepczesz.
(14) Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, Wywyższę go, bo zna imię moje.
(15) Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham, Będę z nim w niedoli, Wyrwę go i czcią obdarzę,
(16) Długim życiem nasycę go I ukażę mu zbawienie moje."

poniedziałek, 15 kwietnia 2019

Post od brata Efrainity z ZLB

"Uważam, że w dobie aktualnych wydarzeń na świecie i coraz bardziej widocznego nadchodzącego zwiedzenia, oraz całkowitej dezorientacji należy częściej przypominać o tym co kluczowe dla nas, aby nie wpaść w pułapkę szatana i bestii.

Nie wiemy dokładnie ile czasu nam zostało i czy to my będziemy mieć udział w wydarzeniach opisanych w apokalipsie czy bardziej nasze dzieci, ale uważam że temat jest na tyle istotny że należy o nim mówić jak najszerzej aby to co istotne zostało z "tyłu głowy" gdy wydarzenia te zaczną się dziać.

Jak wiemy w czasach końca będzie jasno spolaryzowana sytuacja jeśli chodzi o śmierć i życie. Ten kto przyjmie znamię bestii i odda jej cześć zachowa życie doczesne, ale straci życie wieczne. Ten zaś kto odmówi przyjęcia znamienia bestii i oddania jej chwały zostanie natychmiast stracony przez bestię, ale za to bez względu na wszystko ma zagwarantowane nie tylko życie wieczne, ale także udział w tysiącletnim królestwie Isusa.

Zachodzimy w głowę jak sprawa z bestią będzie wyglądać, i to czego się najbardziej obawiamy to sytuacja, że możemy zostać oszukani i że np bestia będzie się podawać za Boga lub Jego mesjasza. I często wydaje się że świat szatana dysponuje niesamowitymi możliwościami aby oszukać i zwieźć zwykłego człowieka.

Nie chce tutaj toczyć dyskusji na ile Bóg pozwoli na oszustwo a na ile nie. Ale chce zauważyć że mamy już na dzisiejszym etapie dziejów wszystkie dane, aby uniknąć wzięcia znamienia nawet gdyby ktoś próbował nas oszukać. Pisałem już o tym w innych tematach, ale postanowiłem założyć nowy wątek, aby można było szybko znaleźć tę informację, a zwłaszcza aby trafiała ona do nowych osób czytających forum nie zbyt regularnie i systematycznie. 

Jedną z pierwszych osób jakie zaczęły być kuszone w podobny sposób jak to opisuje apokalipsa był Isus. Po 40-to dniowym poście na pustyni przystąpił do niego szatan i obiecywał mu królowanie na ziemi i niezliczone bogactwa w zamian za pokłon i oddanie czci szatanowi. Prawda, że sytuacja podobna jak w czasach końca? Ludzie przyjmujący znamię bestii i oddający pokłon jej obrazowi lub posągowi mają zagwarantowane przez bestię swojego rodzaju przywileje (mogą kupować i sprzedawać). 
Isus był wyczerpany i nie silił się na dyskusję i wymyślanie argumentów dla szatana to co zrobił to po prostu posłużył się słowami Boga:


Mt 4
(1) Wtedy Duch zaprowadził Isusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.

(2) A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, wówczas łaknął.

(3) I przystąpił do niego kusiciel, mówiąc: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz słowo, aby kamienie te stały się chlebem.

(4) On odpowiedział: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

(5) Wtedy zabrał go diabeł do miasta świętego i postawił na ganku świątynnym.

(6) I rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, ponieważ napisano: aniołom swoim polecił o tobie, że będą cię nosili na rękach, abyś nie zranił o kamień nogi swojej.

(7) Isus odrzekł mu: ale również jest napisane: Nie będziesz kusił Pana, Boga twego.

(8 ) Zabrał go wtedy diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał wszystkie królestwa świata oraz ich chwałę.

(9) I rzekł do niego: To wszystko tobie dam, jeżeli upadniesz i oddasz mi pokłon.

(10) Wtedy odpowiedział mu Isus: odejdź stąd szatanie! ponieważ napisano: Panu Bogu swemu będziesz pokłon oddawał i tylko jemu służyć będziesz.

(11) Wtedy pozostawił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu.

Tak jak w czasach końca ten kto nie przyjmuje znamienia i nie oddaje czci bestii zostanie zabity, tak samo Isus został zabity przez księcia tego świata ponieważ nie chciał oddać mu czci. 

Mamy więc już wskazówkę jak bronić się w czasach końca i jakich argumentów użyć, aby nie zostać oszukanym i w godzinie w której może nam zbraknąć logicznych argumentów powinniśmy się posłużyć słowami Boga które dla nas zapisał.

JAK ODRÓŻNIĆ ŻE BESTIA JEST KIMŚ ZŁYM A NIE JEST BOGIEM?

W apokalipsie mamy opis jak bestia będzie działać i jak będzie wyglądać nakłanianie do wzięcia znamienia:

Ap 13
(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.

(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.

(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.

(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowizwierzęcia, zostaną zabici.

Ap 14
(9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę,

(10) To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.

(11) A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.

(12) Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Isusa.

Ap 19
(20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką.

Widzimy wyraźnie że tym "rytuałem" który będzie towarzyszył wzięciu znamienia jest oddanie pokłonu posągowi lub wizerunkowi bestii

Tak więc jak można się zorientować, że bestia pomimo czynionych cudów nie jest kimś komu się należy cześć???
Podpowiedź jest również w wyżej wymienionych wersetach, wklejam je jeszcze raz ale tym razem wykoloruję inne wersety:

Ap 14
(9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę,

(10) To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.

(11) A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.

(12) Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Isusa.

A więc mamy najważniejszą informację, że przestrzeganie przykazań uchroni nas przed wzięciem bestii. Idąc tym tokiem myślenia, należy zadać pytanie którego dokładnie przykazania trzeba przestrzec w tym przypadku jeśli człowiek będzie zwiedziony. Otóż jest jedno przykazanie którego przestrzeganie gwarantuje nam rozpoznanie czy ktoś pochodzi od Boga czy tez nie. Chodzi o te przykazanie:

Wj 20
(4) Nie czyń  dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią.

(5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,
Pwt 5
(8 ) Nie uczyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i co jest na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.

(9) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mię nienawidzą,

Teraz można być bardziej dociekliwym i czepliwym i powiedzieć "no dobrze, ale przecież chodzi o to że bestia może wmówić że to wizerunek Boga i dlatego możemy oddawać mu pokłon" 
Tutaj znowu z pomocą przychodzi nam słowo Boga które wyjaśnia:
Pwt 4
(12) I przemówił Pan do was z tego ognia; głos słów słyszeliście, lecz postaci żadnej nie widzieliście, był tylko sam głos.

(13) I ogłosił wam swoje przymierze, które nakazał wam zachowywać: także dziesięć przykazań, i napisał je na dwóch tablicach z kamienia.

(14) Mnie zaś rozkazał Pan w tym czasie nauczyć was ustaw i praw, abyście je pełnili na ziemi, do której zdążacie, aby ją wziąć w posiadanie.

(15) Strzeżcie usilnie dusz waszych gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Horebie spośród ognia,

(16) Abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety,

(17) Czy w kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebem,

(18) Czy w kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, czy w kształcie jakiejkolwiek ryby, która jest w wodzie pod ziemią,

(19) I abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebiański, nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu, i nie służył im, skoro Pan, twój Bóg, przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem.

Dla naszego bezpieczeństwa Bóg zabronił również sporządzać SWOJEGO wizerunku i za pewne też dla tego nikomu nie objawił swojego wizerunku, aby nikt na ziemi nie mógł stworzyć Bałwana który mógłby być wizerunkiem Boga. Mamy więc zagwarantowane przez Boga, że ten kto będzie chciał się posługiwać jakimś wizerunkiem dla którego zażąda czci TEN NA PEWNO NIE JEST POSŁANY OD BOGA!!!

Zauważmy też, że drugie przykazanie, które wyżej przytoczyłem, a które jak się okazuje jest najlepszym zabezpieczeniem na czasy ostateczne jest najzacieklej zwalczane, ośmieszane i dewaluowane jako przestarzałe. Np kościół usunął je z dekalogu i promuje na potęgę kult obrazów rzeźb relikwii i temu podobne. Tak więc widzimy że jest to usypianie naszych sumień jako przygotowanie na czasy końca, aby nikt nie widział nic podejrzanego w oddaniu pokłonu i klęczenia przed posągiem. A tym czasem jest to własnie przysłowiowy papierek lakmusowy. Tu właśnie okaże się kto będzie przestrzegał tego przykazania i pomimo ogólnego zwiedzenia nie odda czci posągowi bestii, czy też przyjmie znamię bestii, które będzie poprzedzone oddaniem pokłonu jej posągowi.

Tak więc mamy podane jak rozpoznać czy ten kto będzie się podawał za wybawcę ludzkości i czynił wielkie cuda jest od Boga czy nie. Musimy sprawdzić czy ten ktoś uprawia bałwochwalstwo czy nie. Bałwochwalstwem jest każdy rodzaj oddawania czci jakimkolwiek wizerunkom nawet jeśli ktoś będzie mówił że jest to wizerunek prawdziwego Boga.

Tak więc jeśli ktokolwiek teraz lub w przyszłości będzie chciał od was oddania czci jakiemukolwiek wizerunkowi, to należy od razu się zorientować, że nie jest to nikt od Boga, ponieważ Bóg tego zabronił i należy odpowiedzieć jak Isus:

IDŹ PRECZ, BO NAPISANE JEST NIE BĘDZIESZ SPORZĄDZAŁ ŻADNEGO WIZERUNKU ANI SIĘ IM KŁANIAŁ!!! 
Jeśli tak odpowiemy i nie oddamy pokłonu, tym samym nie otrzymamy znamienia, które zamknie nam drogę do zbawienia!!!

piątek, 19 października 2018

Komentarz Henrego Kubika ze str. zbawienie.com w zwiazku z jutrzejszą modlitwą , która odbedzie się o godz 15 .Modlimy się prosząc Ojca w Imię Isusa, Zbawiciela.
wyznanie że jest sie grzesznym , modlitwa Ojcze Nasz oraz Psalm 25 można dodać jeszcze to :

Nehemiasza 1.5

(5) Tymi słowy: Ach, Panie, Boże niebios! Jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co go miłują i przestrzegają jego przykazań.
(6) Niechaj twoje ucho będzie uważne, a twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy twego sługi, którą ja zanoszę teraz do ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi twoje, oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec ciebie; także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy.
(7) Niecnie postąpiliśmy wobec ciebie: nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw, i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi, swemu słudze.
(8) Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi, swemu słudze, powiadając: Jeżeli wy popełnicie wiarołomstwo, Ja rozproszę was pomiędzy ludami.
(9) Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios, i stamtąd ich zbiorę, i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia.
(10) Boć oni są twoimi sługami i twoim ludem, który odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swoją ręką,
(11) Ach, Panie! Niechaj twoje ucho będzie uważne na modlitwę twego sługi i modlitwę twoich sług, pragnących uczcić twoje imię. 
Skruszone serce jednak liczy się najbardziej.
Przepraszamy Ojca ze wszystkie grzechy nasze i dziadów oraz Narodu Wybranego oraz prosimy o wypełnienie Obietnic czyli uprowadzenie Niewiasty oraz Chłopczyka czyli 144 tyś.
niech tak się stanie 💞


"Drodzy bracia i siostry. Nie zdawałem sobie do tej pory sprawy z niezwykle ważnej sprawy, jaka się nam przytrafiła i prosiłbym was wszystkich o GŁĘBOKIE zastanowienie się nad jutrzejszym sabatem sabatów.

Jest to także tzw. dzień przebaczenia czy też anulowania wszystkich długów. Jubilee. Żydzi to celebrują ale nie w tym rzecz.

Od czasu wypędzenia naszych przodków z Izraela upłynęło ponad 2500 lat.

Nasz, powtórzę z mocą - NASZ Bóg - nie ich i nie bóg Żydów był bardzo zagniewany na naszych przodków z powodu satanizmu, nieczystości a nawet składania ofiar z własnych dzieci dla Baala.

Są wersety mówiące o tym, że w chwili obecnej Bóg czeka na nasze prośby aby je wypełnić. Czytaliśmy to wielokrotnie w licznych wersetach.

Zdajmy sobie sprawę z tego, że w taki sposób Boży Naród Wybrany od ponad 2500 lat nigdy Boga o nic nie prosił. A Bóg uważa Naród Wybrany za swoją niewierną Małżonkę, która w swej niewierności odrzuciła swego Boga i Męża.

Bóg czeka na jej skruszony powrót!

Jest to największe wydarzenie ze strony Małżonki Bożej czyli Niewiasty z Objawienia 12 rozdziału, czyli od ponad 2500 lat!

NIE MOŻEMY BOGA JUŻ NIGDY ZAWIEŚĆ. Jego chwała i Jego obietnice są na ostrzu noża z powodu stałych ataków szatana i upadłych.

Nie mówmy o tych, którzy o tym nie wiedzą ale ci czytelnicy, którzy są tego świadomi, rozważmy głęboko te słowa i... uradujmy serce NASZEGO Boga!!!

On nas nadal miłuje i tylko tego wyczekuje.
 On stworzył nas na swoje podobieństwo i na swój obraz. A nasi przodkowie to zniweczyli.

Mamy wiec Boga, który patrzy na nas i czeka na nasze modlitwy i posty.

Odważę się to napisać. On na nasze modlitwy z pewnością odpowie w taki sposób, że nie będziemy mieli żadnych wątpliwości, że On nas wysłuchał.

Tak mnie własnie przyszło do głowy i wiem, że jutrzejszy sabat jest niezwykle ważny i w naszych oczach a zwłaszcza w Jego oczach.

Zachęcajmy więc każdego, kto wierzy NASZEMU Bogu, aby pokłonić się Mu ze skruchą oraz nadzieją, że zostaniemy po raz pierwszy przez Boga wysłuchani.
Jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie i On jest  naszą jedyną nadzieją.

Poprośmy Go z głębin naszych skruszonych serc o pomoc, o miłość i o obietnice, na które On przysięgał na swoje niczym nie splamione imię.

Nie liczy się ilość ale liczy się jakość. Czy będzie nas 10-50 czy nawet setka, to niezmiernie uraduje Jego wspaniałe serce i On na pewno da nam w jakiś sposób znać, że On nas wysłuchał.

Jestem tego bardzo pewien, tak mnie coś w tej chwili przekonało o ważności tego, co razem zaplanowaliśmy - Lusia w szczególności.

Nie zawiedźmy Go już nigdy ponieważ On nas nigdy nie zawiódł i nie zawiedzie. Wszystko zależy on naszej postawy wobec NASZEGO Boga.

Zróbmy wszystko co w naszej mocy aby rozradować Boga serce. Bądźmy pewni, że On na nasze prośby odpowie i nie potrwa to zbyt długo.

czwartek, 9 sierpnia 2018

Bracia i Siostry, zbliża się wielkimi krokami kolejna, wielka, katolicka uroczystość adoracji jasnogórskiego obrazu czarnej Madonny. Wiemy co na ten temat mówi Słowo Boże (Biblia). Bałwochwalstwo jest jednym z najgorszych grzechów przeciwko Świętemu Bogu i Jego Synowi Jezusowi Chrystusowi. 15 sierpnia tysiące naszych rodaków oddadzą pokłon malowidłu  królowej nieba - babilońskiemu bóstwu, nazywając go imieniem mamy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przekleństwo które wisi od setek lat nad naszym  krajem ma swoje źródło w odstępczym kościele Rzymu i kulcie jasnogórskiego bałwana. Będzie to trwało dopóki lud boży nie powstanie w modlitwie, poście i błaganiu aby Bóg usunął ten mrok i dał naszemu krajowi światło żywej Ewangelii Jezusa. Jednocześnie potrzebne jest działanie. W tym roku organizowana jest grupa ludzi która 15 sierpnia stawi się w Częstochowie i podejmie się trudu rozdania ulotek z Biblijnym Dekalogiem. Wydrukowanych będzie około 17000 Dekalogów. Wielu z biednych ludzi którzy przybędą tam jako pielgrzymi nie jest świadomych tego co robią. Jednak jak mają być świadomi skoro my milczymy? Bracie czy Siostro jeśli czujesz że Bóg Cię powołuje przyłącz się do nas w Częstochowie 15.08. To przedsięwzięcie potrwa kilka godzin. Możesz też przyłączyć się do postu i modlitwy o tą akcję. Pościmy od soboty 11.08 (od zachodu słońca - od godz. 20:20) do wtorku 14.08 do zachodu słońca. Kontakt: konrad.gato@gmail.com


http://www.proroctwa.com/stop.htm