sobota, 10 czerwca 2017

Modlitwa rocznicowa do Ojca Izraela

TEKST MODLITWY NA KOŃCOWĄ MODLITWĘ WIECZORNĄ dnia 11.06 godzina 20.00  (dziękuję Bartku jak zwykle pięknie napisane :) )

Boże nasz Ojcze, który stworzyłeś niebo ziemię i wszystko co w nich istnieje. Boże naszych ojców Abrahama Izaaka i Jakuba. Święty Izraelski. Ty który zawarłeś z nami święte przymierze i którego nie zapomniałeś ani nie zarzuciłeś. Stajemy przed Tobą i błagamy, abyś przyjął jak najszybciej swoje dziedzictwo, którym jesteśmy. Klękamy przed Tobą, naszym Bogiem z którym nikt równać się nie może i oprócz którego nie ma nikogo i niczego co mogło by się nazwać Bogiem. Wspomnij na swoje dziedzictwo i rusz nam z pomocą, abyśmy mogli żyć i przestrzegać Twoje prawo i aby cała ziemia ujrzała Twoje dzieła. Daj nam zrozumienie Twoich dróg i wlej w nasze serca cierpliwość, wytrwałość i gorliwość w pełnieniu Twojej woli oraz przestrzeganiu Twego Prawa. Racz wejrzeć na nas, tak jak na naszych ojców i racz nas wyrwać z niewoli i zaprowadzić do naszej ziemi na oczach całego świata, aby każdy sławił Twoje imię. Zechciej Boże zachować swój lud i pomóż nam w godzinach próby.

Boże nasz Ojcze, niech się święci Twoje imię i niech będzie błogosławione i niech je sławią wszystkie ludy ziemi. Niech przyjdzie Twoje królestwo i niech Twoje prawo zapanuje na całej ziemi. Niech się dzieje tylko Twoja wola tak jak jest w niebie tak niech się stanie i na ziemi. Daj nam Ojcze chleba powszedniego abyśmy nie pomarli i błogosław swojemu ludowi aż po wszystkie wieki jako znak dla całej ziemi ku chwale Twojego imienia.  Wybacz nam Ojcze nasze grzechy, i daj nam serca czyste, które także pragną obdarzać miłosierdziem tak jak nam to nakazałeś. Strzeż nas Boże od własnej żądzy, abyśmy nie ulegali pokusom i nie doprowadzali się do grzechu i nieczystości przed Tobą. I wybaw nas od tej władzy piekielnej, która pragnie nas zabić, bo przecież wolą Twoją jest abyśmy żyli i po to nas stworzyłeś, a to Ty jesteś Bogiem i nie ma innego oprócz Ciebie. Twoje jest tylko królestwo potęga moc i chwała od wieków przez wieki i po wszystkie wieki wieków. Niech się stanie i niech tak będzie, teraz i na wieki.

----------------------------------------------------
DODATKOWO ODMAWIAMY PSALM 148
=================================