piątek, 19 października 2018

Komentarz Henrego Kubika ze str. zbawienie.com w zwiazku z jutrzejszą modlitwą , która odbedzie się o godz 15 .Modlimy się prosząc Ojca w Imię Isusa, Zbawiciela.
wyznanie że jest sie grzesznym , modlitwa Ojcze Nasz oraz Psalm 25 można dodać jeszcze to :

Nehemiasza 1.5

(5) Tymi słowy: Ach, Panie, Boże niebios! Jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co go miłują i przestrzegają jego przykazań.
(6) Niechaj twoje ucho będzie uważne, a twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy twego sługi, którą ja zanoszę teraz do ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi twoje, oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec ciebie; także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy.
(7) Niecnie postąpiliśmy wobec ciebie: nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw, i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi, swemu słudze.
(8) Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi, swemu słudze, powiadając: Jeżeli wy popełnicie wiarołomstwo, Ja rozproszę was pomiędzy ludami.
(9) Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios, i stamtąd ich zbiorę, i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia.
(10) Boć oni są twoimi sługami i twoim ludem, który odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swoją ręką,
(11) Ach, Panie! Niechaj twoje ucho będzie uważne na modlitwę twego sługi i modlitwę twoich sług, pragnących uczcić twoje imię. 
Skruszone serce jednak liczy się najbardziej.
Przepraszamy Ojca ze wszystkie grzechy nasze i dziadów oraz Narodu Wybranego oraz prosimy o wypełnienie Obietnic czyli uprowadzenie Niewiasty oraz Chłopczyka czyli 144 tyś.
niech tak się stanie 💞


"Drodzy bracia i siostry. Nie zdawałem sobie do tej pory sprawy z niezwykle ważnej sprawy, jaka się nam przytrafiła i prosiłbym was wszystkich o GŁĘBOKIE zastanowienie się nad jutrzejszym sabatem sabatów.

Jest to także tzw. dzień przebaczenia czy też anulowania wszystkich długów. Jubilee. Żydzi to celebrują ale nie w tym rzecz.

Od czasu wypędzenia naszych przodków z Izraela upłynęło ponad 2500 lat.

Nasz, powtórzę z mocą - NASZ Bóg - nie ich i nie bóg Żydów był bardzo zagniewany na naszych przodków z powodu satanizmu, nieczystości a nawet składania ofiar z własnych dzieci dla Baala.

Są wersety mówiące o tym, że w chwili obecnej Bóg czeka na nasze prośby aby je wypełnić. Czytaliśmy to wielokrotnie w licznych wersetach.

Zdajmy sobie sprawę z tego, że w taki sposób Boży Naród Wybrany od ponad 2500 lat nigdy Boga o nic nie prosił. A Bóg uważa Naród Wybrany za swoją niewierną Małżonkę, która w swej niewierności odrzuciła swego Boga i Męża.

Bóg czeka na jej skruszony powrót!

Jest to największe wydarzenie ze strony Małżonki Bożej czyli Niewiasty z Objawienia 12 rozdziału, czyli od ponad 2500 lat!

NIE MOŻEMY BOGA JUŻ NIGDY ZAWIEŚĆ. Jego chwała i Jego obietnice są na ostrzu noża z powodu stałych ataków szatana i upadłych.

Nie mówmy o tych, którzy o tym nie wiedzą ale ci czytelnicy, którzy są tego świadomi, rozważmy głęboko te słowa i... uradujmy serce NASZEGO Boga!!!

On nas nadal miłuje i tylko tego wyczekuje.
 On stworzył nas na swoje podobieństwo i na swój obraz. A nasi przodkowie to zniweczyli.

Mamy wiec Boga, który patrzy na nas i czeka na nasze modlitwy i posty.

Odważę się to napisać. On na nasze modlitwy z pewnością odpowie w taki sposób, że nie będziemy mieli żadnych wątpliwości, że On nas wysłuchał.

Tak mnie własnie przyszło do głowy i wiem, że jutrzejszy sabat jest niezwykle ważny i w naszych oczach a zwłaszcza w Jego oczach.

Zachęcajmy więc każdego, kto wierzy NASZEMU Bogu, aby pokłonić się Mu ze skruchą oraz nadzieją, że zostaniemy po raz pierwszy przez Boga wysłuchani.
Jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie i On jest  naszą jedyną nadzieją.

Poprośmy Go z głębin naszych skruszonych serc o pomoc, o miłość i o obietnice, na które On przysięgał na swoje niczym nie splamione imię.

Nie liczy się ilość ale liczy się jakość. Czy będzie nas 10-50 czy nawet setka, to niezmiernie uraduje Jego wspaniałe serce i On na pewno da nam w jakiś sposób znać, że On nas wysłuchał.

Jestem tego bardzo pewien, tak mnie coś w tej chwili przekonało o ważności tego, co razem zaplanowaliśmy - Lusia w szczególności.

Nie zawiedźmy Go już nigdy ponieważ On nas nigdy nie zawiódł i nie zawiedzie. Wszystko zależy on naszej postawy wobec NASZEGO Boga.

Zróbmy wszystko co w naszej mocy aby rozradować Boga serce. Bądźmy pewni, że On na nasze prośby odpowie i nie potrwa to zbyt długo.

czwartek, 9 sierpnia 2018

Bracia i Siostry, zbliża się wielkimi krokami kolejna, wielka, katolicka uroczystość adoracji jasnogórskiego obrazu czarnej Madonny. Wiemy co na ten temat mówi Słowo Boże (Biblia). Bałwochwalstwo jest jednym z najgorszych grzechów przeciwko Świętemu Bogu i Jego Synowi Jezusowi Chrystusowi. 15 sierpnia tysiące naszych rodaków oddadzą pokłon malowidłu  królowej nieba - babilońskiemu bóstwu, nazywając go imieniem mamy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przekleństwo które wisi od setek lat nad naszym  krajem ma swoje źródło w odstępczym kościele Rzymu i kulcie jasnogórskiego bałwana. Będzie to trwało dopóki lud boży nie powstanie w modlitwie, poście i błaganiu aby Bóg usunął ten mrok i dał naszemu krajowi światło żywej Ewangelii Jezusa. Jednocześnie potrzebne jest działanie. W tym roku organizowana jest grupa ludzi która 15 sierpnia stawi się w Częstochowie i podejmie się trudu rozdania ulotek z Biblijnym Dekalogiem. Wydrukowanych będzie około 17000 Dekalogów. Wielu z biednych ludzi którzy przybędą tam jako pielgrzymi nie jest świadomych tego co robią. Jednak jak mają być świadomi skoro my milczymy? Bracie czy Siostro jeśli czujesz że Bóg Cię powołuje przyłącz się do nas w Częstochowie 15.08. To przedsięwzięcie potrwa kilka godzin. Możesz też przyłączyć się do postu i modlitwy o tą akcję. Pościmy od soboty 11.08 (od zachodu słońca - od godz. 20:20) do wtorku 14.08 do zachodu słońca. Kontakt: konrad.gato@gmail.com


http://www.proroctwa.com/stop.htm